శోధిని యొక్క లోగోను మీ బ్లాగులో కలపడం ద్వారా మీరు మాకు మద్దతు పలకండి

శోధిని బొత్తం ఎలా కలపాలి ?

బ్లాగర్ లో ఎలా కలుపాలి ?

  1. Dashboardకి వెళ్ళి అక్కడ Layout అన్న లింకుని నొక్కండి.
  2. (మీ బ్లాగు పేజీ అమరిక కనిపిస్తుంది) అక్కడ Add a Gadget అన్న లింకుని నొక్కండి.
  3. తర్వాత వచ్చే popupలో HTML/JavaScript అన్న దాన్ని ఎంచుకోండి.
  4. తర్వాత Content పెట్టెలో మీకు నచ్చిన బొత్తం/బ్యానరుకి సంబంధించిన కోడ్‌ని అతికించండి.
  5. భద్రపరచి మీ బ్లాగులో ఎలా కనిపిస్తుందో చూసుకోండి.

అదే వర్డుప్రెస్సు లో అయితే –

  • మీ Dashboardకి వెళ్ళి అక్కడ నుండి రూపం (లేదా Design) కి వెళ్ళండి.
  • అక్కడ విడ్జెట్లు (లేదా Widgets) అన్న లింకుని నొక్కండి.
  • Text Widget ద్వారా క్రింది కోడును కలుపండి.

Sodhini

Sodhini