పావులూరి మల్లన

You may also like...

2 Responses

  1. విన్నకోట నరసింహారావు says:

    పావులూరి మల్లన గారి గురించిన పరిచయం ఆశక్తికరంగా ఉంది. అంతటి మహానుభావుడి గురించి తెలుసుకునే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు.
    నాకు తోచిన ఓ పాయింట్ – ఇక్కడ ఇచ్చిన మల్లన గారి చిత్రం ఎన్‌టీరామారావు గారిని (సీనియర్) పోలి ఉంది అనిపిస్తోంది. పైగా పురాతనకాలపు చిత్రం కాదేమో అనుకోవడానికి మరో కారణం చిత్రంలో కనిపిస్తున్న హెయిర్‌స్టైల్ ఆధునిక కాలానిదిలా ఉందే కాని మల్లన గారి జీవితకాలమయిన పదకొండో శతాబ్ది కాలం నాటిదిలా అనిపించడంలేదు. నేను పొరబడుతున్నానేమో తెలియదు .

  2. jayati says:

    విన్నకోట వారికి నమస్కారం. ఆ చిత్రం పరిశీలించిన పిమ్మట నాకూ అలానే తోచింది. నెట్ ద్వారా శోధించి మరో చిత్రాన్ని ఉంచడం జరిగింది .

Leave a Reply to విన్నకోట నరసింహారావు Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *