షోడశ గణపతి ధ్యాన శ్లోకాలు | 16 Powerful Shodasa Ganapathi Slokas

విఘ్నాధిపతి అయిన వినాయకుడిని మనం పదహారు రూపాల్లో పూజిస్తుంటాము.నిజానికి వినాయకుడికి 32 రూపాలున్నాయనీ, వీటిలో 16 మాత్రం అత్యంత ప్రముఖమైనవని పెద్దలు చెబుతారు.

 1. బాల గణపతి
 2. తరుణ గణపతి
 3. భక్త గణపతి
 4. వీరగణపతి
 5. శక్తి గణపతి
 6. ద్విజ గణపతి
 7. సిద్ధి(పింగల) గణపతి
 8. ఉచ్ఛిష్ట గణపతి
 9. విఘ్న గణపతి
 10. క్షిప్త గణపతి
 11. హేరంబ గణపతి
 12. లక్ష్మీ గణపతి
 13. మహాగణపతి
 14. విజయ గణపతి
 15. నృత్య గణపతి
 16. ఊర్ధ్వ గణపతి

ఈ లింకు ద్వారా షోడశ గణపతి శ్లోకాలు డౌన్లోడ్ చేయండి Download PDF

Leave a Comment